DAWsystem

ul. Dobrego Pasterza 110 lok. 86 31-416 Kraków
Telefon: 784 368 111
E-mail: biuro.dawsystem@gmail.com
Telefon całodobowy: 784 368 111

Zwarcie elektryczne – przyczyny, zapobieganie

Przeciążenie, spięcie czy też zwarcie elektryczne stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla samych urządzeń funkcjonujących w ramach określonego obiegu, ale również dla wszystkich domowników czy innych osób przebywających w danym miejscu w momencie jego wystąpienia. Jak reagować na to zjawisko i jak mu przeciwdziałać? O tym poniżej.

Definicja i przyczyny zwarcia instalacji elektrycznej

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na postawione wcześniej pytania, skupmy się przez chwilę na krótkim wyjaśnieniu pojęcia zwarcia elektrycznego oraz na wskazaniu najczęstszych przyczyn jego występowania. Zjawisko to określa sytuację, w której dochodzi do przeciążenia w ramach określonej instalacji (stąd też nazywane jest ono często przeciążeniem właśnie), czyli do gwałtownego przepływu nadmiernie dużej ilości energii elektrycznej przez układ.

Spośród najbardziej powszechnych czynników powodujących zwarcia wyszczególnić należy przede wszystkim:

· nieprawidłowo działające lub niepoprawnie podłączone urządzenie w ramach obwodu,

· nieprawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej,

· zbyt dużą liczbę urządzeń podłączonych do określonego układu,

· przegrzanie się systemu, co może zajść przede wszystkim podczas gorących okresów roku,

· uwarunkowania atmosferyczne, ze szczególnym uwzględnieniem burz powodujących silne przeładowania,

· uszkodzone przewody elektryczne w układzie.

Zwarcie instalacji elektrycznej w domu objawy i zagrożenia

Zwarcie instalacji elektrycznej jest zjawiskiem ciężkim do przeoczenia, ponieważ najczęściej pozbawia nas ono zwyczajnie dostępu do prądu w ramach konkretnego obwodu. Sytuacja ta jednak, mimo że niekomfortowa, stanowi jedną z najmniej poważnych konsekwencji, które mogą wystąpić w związku z przeciążeniem.

Oprócz tego, kiedy natężenie prądu zwarciowego istotnie przewyższa natężenie jego roboczego odpowiednika, może dojść także do zniszczenia obecnych w obrębie instalacji przewodów czy samych urządzeń podłączonych do sieci. Przy bardziej negatywnym scenariuszu, spięcie elektryczne może wywołać również pożar w najważniejszych, a przy tym też najbardziej newralgicznych elementach instalacji. Najbardziej pesymistycznym z kolei wariantem wydarzeń przy przeciążeniu jest porażenie człowieka prądem, co stanowi już bardzo poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Jakie czynności podjąć w przypadku zwarcia elektrycznego?

Co do zasady ogólny schemat działania, który należy przeprowadzić jako reakcję na wystąpienie spięcia elektrycznego, sprowadza się do następujących czynności:

1. Odcięcie dopływu prądu do określonego obiektu – działanie to należy podjąć możliwe jak najszybciej, ponieważ istotnie redukuje ono ryzyko wystąpienia pożaru oraz doznania przez ludzi porażenia.

2. Próba zlokalizowania miejsca, w ramach którego zaszło przeciążenie.

3. Ocena stanu bezpieczników, identyfikacja przyczyny zwarcia elektrycznego oraz podjęcie właściwych kroków w celu zlikwidowania problemu.

W tym miejscu warto zrobić pauzę, aby wyjaśnić najważniejszą kwestię związaną z reagowaniem na przeciążenia – nigdy nie podejmuj żadnych działań w opisanym zakresie, jeśli Twoje braki wiedzy czy umiejętności mogą narazić na niebezpieczeństwo Ciebie lub inne osoby. W takiej sytuacja warto zadzwonić na pogotowie elektryczne.

O ile w przypadku korków wybitych podczas burzy czy w związku ze zbyt dużą liczbą urządzeń podpiętych do sieci, receptą na problem jest po prostu ponowne ich wciśnięcie, o tyle przy bliżej niezidentyfikowanych przyczynach spięcia sprawa się istotnie komplikuje. Wówczas dużym wyzwaniem staje się nawet samo to, jak znaleźć zwarcie w instalacji elektrycznej, ponieważ owa czynność wymaga fachowej wiedzy, specjalistycznych przyrządów pomiarowo-detekcyjnych, a także – co wynika bezpośrednio z polskich przepisów – odpowiednich uprawnień. Za każdym razem zatem, kiedy masz uzasadnione wątpliwości co do sensu, a przede wszystkim bezpieczeństwa planowanych do podjęcia działań, zgłoś się o pomoc do profesjonalnego elektryka.

Zwarcia elektryczne a skuteczna prewencja

Zapobieganie przeciążeniem elektrycznym sprowadza się do cyklicznego sprawdzania stanu przewodów, rozdzielnicy, skrzynki bezpiecznikowej czy też samych funkcjonujących w ramach układu urządzeń, czyli, krótko mówiąc, do regularnych przeglądów instalacji. Pamiętaj jednak, że są to zadania dla fachowców, którzy są w stanie wykonać je w sposób sprawny, szybki i skuteczny, a przy tym – co najważniejsze – bez ryzyka narażania Ciebie lub Twoich bliskich na śmierć albo poważny uszczerbek na zdrowiu.